کارمند مدیریت سوانح و دیتابیس

Application deadline date has been passed for this Job.

کارمند مدیریت سوانح و دیتابیس

 • Post Date:November 2, 2022
 • Views 38
0 Applications
 • Career Level Manager
  Experience 6 Years
  Gender Male
 • Industry Management
  Qualification Bachelor Degree
  Salary As per Organization Salary Scale
 • Number of Opportunities 1
  Vacancy Number VA-DABS-HQs/1401-0111
  Location Kabul
Job Description

About DABS:

Founded:

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.
Job Summary:

کارمند متذکره مسؤل نظارت از تمام کار های روزمره بخش سوانح ، نگهداشتن اسناد محرم منابع بشری و سایر مکاتیب مرتبط به کارمندان میباشد. همچنان شخص مذکور باید توانایی اجرای چندین وظیفه را در عین زمان داشته و کمک کننده مدیر بخش در امور کاری سیستم قبلی میباشد.

Duties & Responsibilities:

 • آماده کردن دفتر سوانح برای کارمندان جدید الشمول.
 • داشتن ارتباط کاری وارائه گزارش به بخش معاشات ریاست مالی در رابطه به هر نوع تغیر در پرداخت یا عدم پرداخت معاشات کارمندان در زمان مناسب.
 • جمع آوری، بررسی و نگهداشت راپور حاضری ماهانه كارمندان دفتر مركزی و ولایات.
 • تكمیل نمودن گزارش كارمندان جدید التقرر، روند انفکاک و استعفا.
 • ارائه معلومات به مراجع مختلف درباره کارمندان دافغانستان برشنا شرکت.
 • تهیه گزارش مرخصی ها و غیرحاضری ها.
 • پی گیری فورم عدم مسئولیت كارمندان در زمان فسخ قرار داد و یا استعفا آن.
 • نگهداری و محاسبه گزارش رخصتی های سالانه و مریضی وسایر مسایل مرتبط به آن.
 • ترتیب و تنظیم اسناد در رابطه به پرداخت حقوق و امتیازات كارمندان در دوسیه های مربوطه غرض حفظ و نگهداشت بهتر.
 • تهیه گزارش ها در مورد کارمند نظر به ضرورت.
 • ارسال دفتر سوانح درصورت تبدیلی کارمندان از یک بخش به بخش دیګر به کارفرما مربوطه.
 • ترتیب فورم تقاعدی کارمندان که به تقاعد سوق میگردند و یا داوطلبانه تقاعد مینمایند.
 • وسایر وظایف که توسط آمر مربوط توصیه میگردد.

Job Requirement:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 • لیسانس در رشته های اقتصاد، کمپیوتر ساینس و یا حقوق
 • پنج سال تجربه کاری مرتبط به بست

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

Dear Applicant,

The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

Link for online Apply

OnlineApplicationForm

Link for online Apply  http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/F0B2D9E5-CA3E-44A7-B0A1-A988A71F8A09

Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Alted