معاون مسئول تریننگ و ثبت ارقام پروژه معافیت کتلوی

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

معاون مسئول تریننگ و ثبت ارقام پروژه معافیت کتلوی

 • Post Date:September 3, 2022
 • Views 107
0 Applications
 • Career Level Officer
  Experience 3 Years
  Gender Male
 • Industry Finance
  Qualification Bachelor Degree
  Salary As per company salary scale
 • Number of Opportunities 1
  Vacancy Number [email protected]
  Location Kabul
Job Description

 

About Afghan Red Crescent Society جمعیت هلال احمر افغانی (سره میاشت):

Established in 1934, the Afghan Red Crescent Society (ARCS) is an independent, humanitarian institution which has been recognized by the government of Afghanistan as an auxiliary to State agencies. ARCS play an important role in delivering disaster response services. Under the 2016 Red Crescent Law, ARCS carry out its activities in accordance with the principles of humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary services, unity and universality. Among others, ARCS have the duty to provide assistance to disaster-affected communities, supply emergency shelter, and distribute relief items to vulnerable people. Through its network of 7 regional branches and 34 provincial branches and more than 20,000 staff and trained volunteers, ARCS is amongst the few national organizations with nation-wide outreach and access. Over the past decades, ARCS has managed to uphold its neutrality and enjoys acceptance enabling its teams to carry out principled humanitarian action across the lines of conflict, including in the large portions of the territories controlled by armed opposition groups. With the support of its Red Cross Red Crescent Movement partners – the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), the International Committee of the Red Cross (ICRC) and Partners National Societies like the Norwegian Red Cross – ARCS has also strengthened its management systems, procedures and partnerships to respond to emergencies, upon request of the public authorities or under its own initiative.

 

Job Description
جمع هدف بست

آوری ارقام از ولایات تحت پوشش مربوط پروژه معافیت کتلوی . تجزیه و تحلیل ارقام جمع آوری شده و همچنان ثبت آن در دیتابیس.

وسعت کار/ لایحه وظایف و مسئولیت ها:

  معاون مسئول تریننگ و ثبت ارقام راپور ده به مسئول تریننگ و ثبت ارقام  پروژه معافیت کتلوی میباشد و مسؤل وظایف ذیل میباشد.

 1. جمع آوری معلومات از ولایات تحت پوشش و ثبت آن در کمپیوتر.
 2. کمک نمودن مسئول تریننگ و ثبت ارقام را درساختن مواد برای تریننگ ها.
 3. ساختن فورم و فارمیت ها برای جمع آوری معلومات از ولایات تحت پوشش پروژه معافیت کتلوی.
 4. نظارت و سوپرويژن از فعالیت های پروژه معافیت کتلوی
 5. تحلیل ، تجزیه نمودن ارقام و مهیا نمودن فیدبک
 6. ساختن یک سیستم موثر ثبت ارقام بخاطر به دست آوردن اهداف پروژه.
 7. منسجم ساختن راپور تیم های سیار صحی وکمپ های صحی  پروژه معافیت کتلوی.
 8. هماهنگ ساختن فعالیت های پروژه و دور نمودن فعالیت های تکراری، انحرافات پروژه و بی ثباتی در عرضه خدمات صحی.
 9. کمک نمودن مسئول تریننگ و ثبت ارقام  در دایر نمودن تریننگ ها برای کارمندان ساحوی پروژه معافیت کتلوی.
 10. کمک و منسجم ساختن راپور های ولایتی پروژه معافیت کتلوی.
 11. چک  نمودن وتحلیل  دیتا در دیتابیس وزارت صحت عامه (DHIS2 )
 12. چک نمودن  وتحلیل دیتا در سیستم (Magpi )
 13. اجرای وظایف دیگرکه ازجانب آمرپروژه معافیت کتلوی مستقیما داده میشود.

موقعیت و دورانیه خدمت:

موقعیت کار معاوین مسئول تریننگ و ثبت ارقام پروژه محو پولیو در کابل میباشد و سفرهای لازم به ولایات تحت پوشش پروژه به خاطر سوپرویژن، نظارت و ارزیابی، کمک و دایر نمودن تریننگ ها برای کارمندان ولایتی پروژه محو پولیو میباشد،دوره قرارداد ۱۲ ماه میباشد و مطابق ضرورت قرارداد شان تمدید مییابد.
Job Requirements

شرایط استخدام:

 1.  فارغ التحصیل فاکولته طب
 2. تجربه ۳ سال در بخش صحت
 3. حد اقل ۲ سال تجربه در بخش دیتا و تریننگ
 4. بلدیت با زبان انگلیسی وزبان های رسمی کشور (پشتو و دری)

Skills Required

Submission Guideline:
متقاضیان محترم لطف نموده جهت درخواست احراز بست به آمریت استخدام ریاست  منابع بشری دفتر مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو  مراجعه  نموده  خلص سوانح ، کاپی اسناد تحصیلی کاپی اسناد تجارب کاری تذکره تابعیت و یک قطعه عکس با خود داشته باشند.

نوت: درخواست برای احراز بست از طریق ایمیل و یا آنلاین پذیرفته نمیشود.

Dear applicants, please refer to the Recruitment Department of Human Resources Afghan Red Crescent Society HQ office Afshar-e-Silo  for submitting thier application along with thier Curriculum Vita (CV) , copy of educational documents, copy of work experience, citizenship ID card and a photo.

Note: Request for a clampdown is not accepted by email or online.

+93-728-900-415/+93-777-266-860

 

Submission Email:

[email protected]Alted