مدیر محاسبه مالی

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

مدیر محاسبه مالی

 • Post Date:September 23, 2022
 • Views 80
0 Applications
 • Career Level Manager
  Experience 4 Years
  Gender Male
 • Industry Management
  Qualification Bachelor Degree
  Salary As per Organization Salary Scale
 • Number of Opportunities 1
  Vacancy Number VA-DABS-HQs/14-0098
  Location Kabul
Job Description

About DABS:

Founded:

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.
Job Summary:

·        متصدی بخش مسئولیت پیشبرد امور مالی از جمله تطبیق راپور ها و ترتیب جدول معاشات ، اجرای تخصیصات با تطابق پلان ها.

Duties & Responsibilities:

·        همکاری در تهیه و ترتیب راپور مالی مربوط به ریاست ساختمانی امور برق.

·        پیروی از تمام مقررات و طرزالعمل های اداره در اجرای تمام وظایف بخش مربوطه.

·        همکاری در نظارت از تطبیق مقررات و اجراات به ارتباط هزینه و تخصیص.

·        همکاری در نظارت از صحت ژورنالها و دیگر اسناد نسبتی کودها و دخول داده ها به سیستم کمپیوتر

·        وقتا فوقتا ارایه معلومات در رابطه به امور مالی برای مدیر مربوطه.

·        نظارت از حسابات بانکی و تامین مطابقت های ماهوار به ارتباط تمام حسابات بانکی که شامل انتقال نقدیات و پیش پرداخت ها شود.

·        تطبیق پالیسی ها و پروسیجر های منسجم برای بخش های محاسبه و مالی.

·        ارتباط با بانک در مورد انتقالات و معاملات و همچنان مسایل حسابات بانکی.

·        همکاری با مفتشین داخلی , خارجی تمویل کننده گان و څارنوالان در تفتیش امور مربوطه

·        استفاده از سیستم محاسبوی GP   که شامل آوردن تغیرات به چارت محاسبوی تحلیل کود ها و نرخ تبادله اسعار.

Job Requirement:

·        لیسانس در رشته اقتصاد.

·        با داشتن سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

 

 

 
 

 

 

Submission Guideline:

Dear Applicant,

The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

Link for online Apply

OnlineApplicationForm

Link for online Apply  http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/DD26651F-E9C7-4C15-B874-07BE4058C3DD

Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.Alted