مدیر قراردادها (ریاست ساختمانی امور برق)

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

مدیر قراردادها (ریاست ساختمانی امور برق)

 • Post Date:September 24, 2022
 • Views 40
0 Applications
 • Career Level Manager
  Experience 4 Years
  Industry Management
 • Qualification Bachelor Degree
  Salary As per Organization Salary Scale
  Number of Opportunities 1
 • Vacancy Number VA-DABS-HQs/14-0101
  Location Kabul
Job Description

About DABS:

Founded:

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.
Job Summary:

متصدی بخش تمام وظایف محوله مربوط مدیریت تهیه وتدارکات بخش قرارداد ها را به پیش میبرد.

Duties & Responsibilities:

·        اجراآت امورات یومیه قرار داد های منعقد شده.

·        پیگیری قرار داد های منعقده.

·        ترتیب نمودن نرخ نامه جهت پروسس قرار داد ها.

·        ترتیب نمودن فورم معلومات ابتدائی.

·        ترتیب نمودن فورم انفرادی.

·        جمع آوری مشخصات تخنیکی شعبات نیازمند .

·        ارائیه نمودن معلومات تکمیل وعدم تکمیل قرار داد ها.

·        پیگیری چک های وارده مدیریت محاسبه جنسی.

Job Requirement:

 •   لیسانس در رشته اقتصاد و داشتن سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

 

 

 

 
 

 

 

 

Submission Guideline:

Dear Applicant,

The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

Link for online Apply

OnlineApplicationForm

Link for online Apply  http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/315DCE1F-6497-49AE-8731-1F4E502A48FA

Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.Alted