مدیر عمومی محاسبه مالی

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

مدیر عمومی محاسبه مالی

 • Post Date:October 12, 2022
 • Views 56
0 Applications
 • Career Level Manager
  Experience 4 Years
  Gender Male
 • Industry Management
  Qualification Bachelor Degree
  Salary As per Organization Salary Scale
 • Number of Opportunities 1
  Vacancy Number VA-DABS-HQs/14-0109
  Location Kabul
Job Description

About DABS:

Founded:

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.
Job Summary:

شخص موظف این پست مسئولیت تمامی امور محاسبوی ریاست کابل برشنا را بر عهده داشته و موظف به همکاری نزدیک با سر محاسب و معاون مالی و اداری ریاست کابل برشنا میباشد.

در حالت غیابت سر محاسبت این شخص تمامی امور مربوط به وی را کنترول خواهد نمود.

Duties & Responsibilities:

·        بررسی از تمام امورات کارمندان مدیریت عمومی محاسبه مالی

·        ملاقات با بانک ها در صورت ضرورت جهت رفع مشکلات بیلانسی و راپور دهی

·        کنترول ژورنالهای ترتیب داده شده

·        ترتیب گذارشات مصارف و عواید و غیره گذارشات درخواست شده

·        ترتیب راپور ماهوار و ربعوار

·        تنظیم کردن سیستم فایلنگ

·        ارایه گزارش به سرمحاسبیت کابل برشنا

·        کنترول تمام امورات شعبات مربوطه

·        سرپرستی سر محاسبیت کابل برشنا در غیاب سر محاسب.

·        گزارش گیری به وقت و زمان از مدیریت های ما تحت خویش

·        آموزش دهی به کارکنان ماتحت در امور مالی

·        دیگر وظایف قانونی و مرتبط با وظیفه که از جانب آمر مستقیم داده میشود.

Job Requirement:

 • لیسانس در رشته اقتصاد
 • با داشتن سه سال تجربه کاری در بخش مربوطه

Job Location:

Afghanistan, Kabul

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Submission Guideline:

Dear Applicant,

The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

Link for online Apply

OnlineApplicationForm

Link for online Apply  http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/A3210804-C602-4923-B0A2-5F9024C8A6B0

Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

 

 

 

 

 

  

 

 

Alted