مدیر تکنالوژی معلوماتی – دستګاه برق حرارتی تره خیل

Application deadline date has been passed for this Job.

مدیر تکنالوژی معلوماتی - دستګاه برق حرارتی تره خیل

 • Post Date:November 13, 2022
 • Views 17
0 Applications
 • Career Level Officer
  Experience 3 Years
  Gender Male
 • Industry Computer and Technology
  Qualification Bachelor Degree
  Salary As per Organization Salary Scale
 • Number of Opportunities 1
  Vacancy Number VA-DABS-HQs/1401-0114
  Location Kabul
Job Description

About DABS:

Founded:

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.
Job Summary:

·        پیشبرد بخش تکنالوژی معلوماتی آمریت عمومی دستگاه های برق حرارتی

Duties & Responsibilities:

·        تطبیق طرزالعمل ها و پالیسی های آمریت تکنالوژی معلوماتی برشنا شرکت

·        مراقبت ازفعالیت نورمال ودوامدارشبکه انترنت برای کارمندان وساحه پاوربلاک ها

·        نصب وانستالیشن سافت ویروهاردویرهای ویندوزوانتی ویروس برای کمپیوترهای دسکتاب ولپ تاپ

·        نصب سرور نرم افزارها، اداره اسنادسیستم ها، نظارت برعملکرد ها ورفع مشکلات بخش هاب مربوط

·        مراقبت و وارسی ازعملکرد تجهیزات سرور روم.

·        نصب واستالیشن سافت ویر اسکادا در هر سه پاوربلاک ها

·        همکاری درترتیب وتوصیه استندرد های برای استفاده ازمنابع سیستم کمپیوتری

·        رفع مشکلات کمپیوترهای دستگاه حرارتی شمالغرب ودسپچنگ مرکزی

·        آشنائی مکمل درسیستم حاضری الکترونیکی

Job Requirement:

·        لیسانس در رشته کمپوتر ساینس

·        دو سال تجربه کاری در بخش تکنالوژی معلوماتی

Job Location:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

Dear Applicant,

The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

Link for online Apply

OnlineApplicationForm

Link for online Apply  http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/1B1AEBC9-F290-4C63-A285-09CC50BE348E

Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

 

 

 

 

 

 

 

 Alted