شفتکار اول – دستگاه برق حرارتی تره خیل

Application deadline date has been passed for this Job.

شفتکار اول - دستگاه برق حرارتی تره خیل

 • Post Date:November 13, 2022
 • Views 22
0 Applications
 • Career Level Officer
  Experience 2 Years
  Gender Male
 • Industry Computer and Technology
  Qualification Bachelor Degree
  Salary As per Organization Salary Scale
 • Number of Opportunities 2
  Vacancy Number VA-DABS-HQs/1401-0116
  Location Kabul
Job Description

About DABS:

Founded:

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.
Job Summary:

·        پیشبرد امورات شفت دستگاه برق حرارتی تره خیل

Duties & Responsibilities:

1- مطالعه نمودن کتاب ژورنال 24 ساعته و باخبرشدن ازحالات دستگاه بعد از تسلیمی شفت

2 – آماده ساختن دستگاه بخاطرچالانی انجن ها همه روزه مطابق به پروسیجر ومعلومات داشتن درمورد ذخایر تیل

3 – راپور گرفتن ازساحه همراه با اعضاء شفت هرسه ساعت بعد و ریسیت نمودن آلارم های موجود درانجن ها.

4 – چرب کاری وهواکشی انجن ها همراه بااعضاء شفت هفته دوبار ودرصورت چالانی انجن ها قبل ازچالانی

هواکشی گردد.

5 – چالانی نمودن تصفیه کننده های مبلایل انجن ها درجریان چالانی انجن وکنترول نمودن ازکارکرد آن.

6 – ارتباط داشتن با دسپیچنگ مرکزی دروقت چالانی انجن وکنترول نمودن ولتاژ وفریکانس شبکه .

7 – کمک کردن همراه سرشفت درموقع چالانی وژورنال نوشتن جمع آوری راپورهای تولید انرژی برق ومصرف

مقدار تیل پرکاری ذخایر تیل جنراتورهای اضطراری هرسه پاوربلاک.

8 – راپورگرفتن ازسیستم اسکادا وسیستم اریبا وچک ومراقبت تجهیزات سب ستیشن همه روزه .

9 – منظم ساختن اعضاء شفت به کار های روزانه وترمیمات جاری انجن ها وتجهیزات کمکی انجن ها.

Job Requirement:

·       لیسانس در رشته انجنیری برق

·       یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه

Job Location:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

Dear Applicant,

The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

Link for online Apply

OnlineApplicationForm

Link for online Apply  http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/4DB40B20-57B8-43FF-9E7D-27CB31DA2C40

Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

 

 

 

 

 

 

 Alted