دستیار مدیریت استخدام

Application deadline date has been passed for this Job.

دستیار مدیریت استخدام

 • Post Date:November 2, 2022
 • Views 47
0 Applications
 • Career Level Officer
  Experience 5 Years
  Gender Male
 • Industry Energy
  Qualification Bachelor Degree
  Salary As per Organization Salary Scale
 • Number of Opportunities 2
  Vacancy Number VA-DABS-HQs/1401-0110
  Location Kabul
Job Description

About DABS:

Founded:

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.
Job Summary:

کارکن مذکور همکاری فعال در روند استخدام و فعالیت های روزمره منابع بشری تحت نظر مدیر مافوق انجام میدهد. همچنان شخص مذکور توانایی اجرای چندین وظیفه را در عین زمان داشته و قابلیت انعطاف پذیری را در اجرای وظایف داشته باشد.

Duties & Responsibilities:

کار مطابق برنامه ریزی پروسه استخدام .

همکاری در انکشاف استراتیژی استخدام برای جلب توجه کاندیدان موثر غرض در خواست آنها به پست های تصدی.

اعلان پست های جدید در داخل و سایت های کاریابی انترنیتی و همچنان ارسال کاپی آنها به شعبات دفاتر ساحوی جهت اعلان مجدد به خصوص در ولایات به منظوری حصول سوانح بیشتر .

تامین فورمه در خواستی پست جدید / تعویضی و پیگیری در صورت معطل شدن آن از طرف شعبات ذیربط.

همکاری در جمع آوری پست های اعلان شده به ارتباط اتمام ضرب الاجل .

اشتراک در امتحانات و مصاحبه ها و نظارت از جریان و پیشرفت آنها برای انجام روند بعدی .

تسلیم گیری اوراق امتحانات تحریری جهت امضا و تثبیت شمولیت کاندیدان و واگذاری آنها جهت ارزیابی و نمره دهی به بخش مربوطه .

پیشبرد روند جذب شرکت به اساس پالیسی و طرزالعمل استخدام در شرکت .

همکاری در تنظیم جلسات کاری و اخذ گزارشات آن و در ضمن همکاری در نگهداری گزارشات در دوسیه مربوطه آن .

ترتیب و تطبیق برنامه کاری با مشوره آمر مستقیم .

ارایه گزارش کاری روزانه ، هفته وار ، ماهوار .

انجام سایر وظایف منابع بشری به اساس لزوم دید آمر مستقیم.

Job Requirement:

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

·        لسانس در رشته های اقتصاد، اداره و تجارت و یا حقوق

·        سه سال تجربه کاری عمومی

·        و یک سال تجربه کاری در بخش مربوطه

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

Dear Applicant,

The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

Link for online Apply

OnlineApplicationForm

Link for online Apply  http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/F4837656-3EAB-4634-B1E5-A5CE7A92E31B

Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.

 

 

 

 

 

 

 

 Alted