انجینر مدیریت سروی و دیزاین سب استیشن ها

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

انجینر مدیریت سروی و دیزاین سب استیشن ها

 • Post Date:October 12, 2022
 • Views 62
0 Applications
 • Career Level Manager
  Experience 4 Years
  Gender Male
 • Industry Management
  Qualification Bachelor Degree
  Salary As per Organization Salary Scale
 • Number of Opportunities 1
  Vacancy Number VA-DABSHQS/14-0105
  Location Kabul
Job Description

About DABS:

Founded:

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.
Job Summary:

جهت احداث سب استیشن ها ی جدید وتوسعه سب استیشن های موجوده .

Duties & Responsibilities:

·        سروی ساحات مختلف مرکز وولایات تعین تعداد نفوس تعداد منازل ، موسسات صنعتی ، ادارات دولتی وساحات تجارتی وتعین بار های برقی وظرفیت سب استیشن.

·        تعین موقعیت سب استیشن توسط GPS با هماهنگی ادارات زیربط.

·        ترتیب نقشه های برقی (, LAYOUT , PSLD SLD ) توسط پروگرام ) (AutoCAD, Etap, Google Earth

·        ترتیب نمودن برآورد تخنیکی ( BOQ ) برای سب استیشن ها ونظربه ضرورت قیمت دار ساختن BOQ

·        محاسبات تخنیکی ومطالعات اولیه توسط سافتویر ETAP وغیره برای سب استیشن ها و کپستر بانک های ولتاژ بلند.

·        دیزاین بخش های برقی سب استیشن ها و ترتیب نمودن مشخصات تخنیکی برای تجهیزات برقی آن .

·        بررسی وکنترول اسناد تخنیکی که از طرف کارمندان ترتیب میگردد ودر صورت ضرورت هماهنگی با سایر مدیریت ها.

·        اجرای سایر وظایف محوله معقول از طرف آمر مستقیم .

Job Requirement:

·        لیسانس در رشته برق

·        3 سال در بخش سروی ودیزاین سب ستیشن ها مرتبط به بست.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Submission Guideline:

Submission Guidelines:Dear Applicant,

The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

Link for online Apply

OnlineApplicationForm

Link for online Apply http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/3F52465B-A2D1-41DC-9A0C-B13CB65CA801 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.Alted