استاد اقتصاد

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired

استاد اقتصاد

 • Post Date:October 3, 2022
 • Views 82
0 Applications
 • Career Level Manager
  Experience Less than 1 Year
  Gender Both
 • Industry Management
  Qualification Master’s Degree
  Salary As per Organization Salary Scale
 • Number of Opportunities 1
  Vacancy Number Lecturer-1401
  Location Kabul
Job Description

About Jahan University:

پوهنتون جهان درسال 1392 از وزارت محترم تحصیلات عالی در سرک سوم کارته نو ولایت کابل شروع به فعالیت نموده دارای پوهنخی های اقتصاد،کمپیوتر ساینس ،شرعیات و حقوق میباشد
Job Summary:

استاد مسئول آموزش کلی و اداری از تمام مطالب ارائه شده از طریق بخش های مرتبط با آن بوده و مسئول مدیریت و ارایه تریننگ های حرفه ای در پوهنځی های مربوطه می باشد.

Duties & Responsibilities:

1. ترتیب, تنظیم و ارائه لکچر نوت های مضامین مربوط به استاد مذکور به ریاست پوهنحی.

2. برنامه درسی بصورت روزمره براساس کورس پالیسی داده شده و تطبیق آن در صنوف مربوطه

3. تدریس مضامین مربوطه, فراهم آوری زمینه رقابت سالم صنفی, تهیه سوالات امتحان, اخذ امتحان, نمره دهی و تحویل دهی پارچه های مذکور به کمیته امتحانات در وقت و زمان تعیین شده.

4. همکاری همه جانبه با آمریت دیپارتمنت / ریاست پوهنحی مربوطه و تعمیل دساتیر آمریت و ریاست پوهنحی منظور ارتقای سطح کیفی و کمی دیپارتمنت, پوهنحی و پوهنتون.

5. تهیه و ارائه گزارش ماهوار از چگونگی فعالیت ها به آمریت دیپارتمنت / ریاست پوهنحیو.

6. پابند بودن به وقت تعیین شده از طرف آمریت دیپارتمنت / ریاست پوهنحی مربوطه.

7. اشتراک فعال در جلسات شورای علمی پوهنحی

8. اشتراک فعال در جلسات معمول دیپارتمنت

9. اشتراک فعال در مجالس کمیته ها

10. اخذ فورمه های مربوط به ارزیابی خودی از ریاست کمیته تضمین کیفیت و تطبیق ارزیابی و نمره دهی خودی حد اقل برای یک بار در هر سمستر

11. رعایت اصول و پرانسیب های داخلی پوهنتون و اشتراک فعال و موثر در ایجاد و تامین نظم و دسیپلین پوهنتون

12. سهم گیری مسوولانه دربهبود امور پوهنحْی و پوهنتون جهان به منظور انکشاف پیشرفت علمی وحفظ منافع و صلاحیت های پوهنتون

Job Requirement:

حد اقل دارنده تحصیلات عالی به سویه ماستری در رشته اقتصاد)

یک الی سه سال تجربه کاری در بخش تدریس داشته باشد.

تذکر: مدرک تحصیلی دواطلبان باید از آمریت محترم انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی تأئید شده باشد

توانایی و مهارت برنامه های اداری کمپیوتر راداشته باشد

تسلط کامل به زبان های ملی (دری و پشتو) همچنان به زبان انگلیسی بلدیت داشته باشد.

توانای تالیف کتب درسی ، ممد درسی را داشته باشد

توانایی رهبری و پیشبرد تحقیقات علمی را داشته باشد.

 

 

 
 

 

 

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

افراد واجد شرایط سی وی ،اسکن اسناد تحصیلی و تجارب کاری خویش را از طریق ایمیل آدرس های ذیل ارسال دارد و یا هارد اسناد دست داشته خویش را در آمریت منابع بشری پوهنتون جهان واقع سرک 3 کارته نو شهر کابل تسلیم نماید.

از شارت لیست افرادیکه تجربه ذکر شده را ندارد و یا اسناد درخواست شده را کامل ارسال نمی نماید معذوریم

[email protected]

[email protected]Alted