آمر منابع بشری

Application deadline date has been passed for this Job.

آمر منابع بشری

 • Post Date:November 30, 2022
 • Views 18
0 Applications
 • Career Level Officer
  Experience 2 Years
  Gender Both
 • Industry Management
  Qualification Bachelor Degree
  Salary As per Organization Salary Scale
 • Number of Opportunities 1
  Vacancy Number HR1401B
  Location Kabul
Job Description

About Jahan University:

Jahan university Start services in 2012. it has 5 faculties. Economics, BBA, Computer Science, Law and Sharia faculty. that is located in 3rd street Karte-naw, Kabul Afghanistan.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job Summary:

نیاز سنجی کادر اداری

شارت لیست اعضا

پرسه امتحانات و قرارداد آن کارمندان اداری

ارزیابی های سالانه

تحلیل نیاز های کارمندان

برگزاری سمینارهای ارتقای ظرفیت کارمندان

تهیه راپور حاضری و غیر حاضری کارمندان

نظارت از فعالیت کارمندان زیر دست

Duties & Responsibilities:

از سنجی کادر اداری

شارت لیست اعضا

پرسه امتحانات و دیمو و قرارداد آن

طی مراحل سازی اسناد در وزارت محترم تحصیلات عالی

ارزیابی های سالانه

تحلیل نیاز های کارمندان

برگزاری سمینارهای ارتقای ظرفیت کارمندان

تهیه راپور حاضری و غیر حاضری کارمندان

نظارت از فعالیت کارمندان زیر دست

Job Requirement:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حد اقل دارنده تحصیلات عالی به سویه لیسانس و به درجات بالاتر ارجحیت داده می شود.دو سال تجربه مرتبط به وظیفهتوانایی استفاده از برنامه های کمپیوتری (office )

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

از عمومی متقاضیان گرامی که واجد شرایط هستند، خلص سوانح خویش را همرای اسکن اسناد تحصیلی،تذکره تابعیت و اسکن قرارداد خط/سند تجربه کاری را با نوشتن نام بست مربوطه و کلمه Hr1401 به ایمیل آدرس های ذیل ارسال دارند یا هارد آنرا تسلیم آمریت منابع بشری نمائید.

یاداشت: از شارت لیست افرادی تجربه ذکر شده را ندارد و یا اسناد ماستری آن ضمیمه ایمیل نباشد یا محصل دوره ماستری باشد معذرت میخواهیم.

[email protected]

[email protected]

جهت معلومات بیشتر به شماره ذیل در تماس شوید:

0798212083

Submission Email:

  [email protected]Alted